Regelgeving vanaf 1-1-2015 voor BMI’s en OAI’s

Geplaatst op 16-11-2014 om 11:43

In het Bouwbesluit is een tabel opgenomen waarin staat in welke situatie een brandmeldinstallatie (BMI) is verplicht en aan welke eisen deze moet voldoen. Bouwbesluit 2012 tabel BMI

Het aantal situaties waarin een BMI verplicht is, en zeker het aantal situaties waarin de doormelding verplicht is, is kleiner geworden. in een aantal situaties is de eis opgenomen dat de installatie wordt geïnspecteerd volgens het CCV-inspectieschema, waarbij geldt dat wanneer er doormelding volgens de NEN2535 geeist wordt dit jaarlijks dient te geschieden. Indien dit niet het geval zal de inspectie eenmaal per drie jaar plaats vinden. De inspectie moet door een onafhankelijke inspectie-instelling worden uitgevoerd en kan niet door een installatie- of onderhoudsbedrijf gedaan worden.

Er bestaan naast het inspectiecertificaat ook andere certificaten zoals voor de aanleg of voor onderhoud maar deze zijn allemaal geheel op vrijwillige basis en zijn niet wettelijk verplicht.

In de praktijk is er uiteraard sprake van een keten: Ontwerp – Aanleg – Onderhoud – Inspectie. Als de installatie onder certificaat is aangelegd en onderhouden maakt dat de inspectie eenvoudiger. Bij het (onder certificaat) uitvoeren van een inspectie wordt gewerkt met een checklist, deze is een stuk korter als het onderhoud onder certficaat is verricht.

Ook als er wettelijk geen verplichting bestaat tot inspectie is het aan te raden de installatie onder certificaat te laten uitvoeren en te onderhouden. Gecertificeerde bedrijven staan onder toezicht van certificatie-instellingen die steekproefsgewijs hun werkzaamheden controleren.